Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Etický kodex společnosti CAR CLUB s. r. o.

CAR CLUB s. r. o., který vznikl v roce 1997, se postupně transformoval ve firmu, která nabízí komplexní program různých produktů a služeb pro osoby se zdravotním hendikepem. Jednatelé firmy, kteří současně působí v managementu, si jsou plně vědomi osobní odpovědnosti za etiku svého podnikání, které má na jedné straně produkovat zisk, ale současně plní významné celospolečenské poslání ve formě pomoci hendikepovaným spoluobčanům. U vědomí svých společenských závazků je tak CAR CLUB obsahem i formou svých aktivit zaměřen na společenskou odpovědnost. Většinu zaměstnanců tvoří zdravotně hendikepovaní spoluobčané.

Na základě korektních vztahů se svými obchodními a dalšími partnery CAR CLUB všestranně pomáhá zpětnému začlenění hendikepovaným občanů do společnosti. Nástrojem k tomu, aby hendikepovaní mohli ve společnosti plně využívat svá lidská práva, je podpora jejich mobility, finanční informovanosti a zajištění potřebných finančních služeb, nabídka pracovních příležitostí, informační, věrnostní a slevové programy, vzdělávání a volnočasové aktivity.

CAR CLUB, jeho zaměstnanci a spolupracovníci, stejně jako partnerské firmy, tak všemi svými aktivitami plně usilují o to, aby byli co nejlepšími občany komunity a celé společnosti, uvědomovat si svou zodpovědnost a eticky působit v souladu a pro dobro společenského prostředí, v němž žijeme. Jak v obchodu s automobily, kdy CAR CLUB přebírá a kontroluje vysoké ekologické normy a standardy výrobců, tak i v dalších oblastech monitorujeme své přímé i nepřímé vlivy na životní prostředí a hledáme cesty k jejich zmírnění.

Spolu s růstem významu a odpovědnosti trvale usilujeme o zlepšování firemní kultury. Zaměstnancům vytváříme co nejlepší pracovní prostředí, přičemž vysoké pracovní nároky jsou na zaměstnance kladeny s plným respektem k jejich míře zdravotního hendikepu. Pravdivě, otevřeně a přátelsky komunikujeme s se zákazníky a partnery. Významným nástrojem komunikace je internet a rovněž rostoucí důležitost přikládáme komunikaci na sociálních sítích.

Přebíráme odpovědnost za dopady našich činností a rozhodnutí, a proto máme v úmyslu neustále zdokonalovat program společenské odpovědnosti a apelovat na naše dodavatele a obchodní partnery k dodržování stejných standardů.