Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Cíle společnosti CAR CLUB s. r. o.

Cílem obchodní společnosti CAR CLUB je dosahovat pro své vlastníky zisku. Vedení společnosti za tímto účelem vytváří podmínky pro stabilní firemní rozvoj, motivační aktivitu zaměstnanců a pro efektivní spolupráci s obchodními a jinými partnery. 

CAR CLUB je současně firmou, která je svým obsahem i formou pevně spojena s programem společenské odpovědnosti. Nabízí a poskytuje komplexní program různých produktů a služeb pro osoby se zdravotním hendikepem. Většinu zaměstnanců tvoří zdravotně hendikepovaní spoluobčané. Ekonomická prosperita a rozvoj firmy zachovávají a rozvíjejí pracovní příležitosti pro občany se zdravotním postižením.

Na základě korektních vztahů se svými obchodními a dalšími partnery CAR CLUB všestranně pomáhá zpětnému začlenění hendikepovaným občanů do společnosti. Nástrojem k tomu jsou podpora jejich mobility, finanční informovanosti a zajištění potřebných finančních služeb, nabídka pracovních příležitostí, informační, věrnostní a slevové programy, vzdělávání a volnočasové aktivity.

CAR CLUB, jeho zaměstnanci a spolupracovníci, stejně jako partnerské firmy, tak všemi svými aktivitami plně usilují o to, aby byli co nejlepšími občany komunity a celé společnosti. Jak v obchodu s automobily, kdy CAR CLUB přebírá a kontroluje vysoké ekologické normy a standardy výrobců, tak i v dalších oblastech monitorujeme své přímé i nepřímé vlivy na životní prostředí a hledáme cesty k jejich zmírnění.

Spolu s růstem významu a odpovědnosti společnosti CAR CLUB trvale usilujeme o zlepšování firemní kultury. Zaměstnancům vytváříme co nejlepší pracovní prostředí. Pravdivě, otevřeně a přátelsky komunikujeme s se zákazníky a partnery. Přebíráme odpovědnost za dopady našich činností a rozhodnutí, a proto máme v úmyslu neustále zdokonalovat program společenské odpovědnosti a apelovat na naše dodavatele  a obchodní partnery k dodržování stejných standardů.