Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Informace pro klienty bývalé pojišťovny AIM

11. srpen 2015Novinka

V těchto dnech dorazil klientům bývalé pojišťovny AIM dopis psaný v maďarštině.

Z dopisu jsme vyrozuměli následující:

  1. Jedná se o informaci o hospodaření AIM Insurance v insolvenci od 28.2.2014 do 30.6.2015 a o výplatě části pohledávek.
  2. Správce zasílá tyto dokumenty každému účastníkovi řízení.
  3. V tabulce na straně 5 shora (nepočítáme nadpis) je v osmém řádku a ve třetím sloupci uvedena vyčleněná suma pohledávek za nespotřebované pojistné a ve čtvrtém  sloupci uvedeno, že vyplaceno nebylo nic a v pátém sloupci zůstatek k vyplacení.
  4. V tabulce na straně 15 dole druhý nečíslovaný řádek (sedmý od zdola) je uvedeno "nezasloužené pojistné" = nespotřebované pojistné,  a to nejprve text v prvém sloupci "Bit 223 § (2) e) elöre ...", ve druhém sloupci slovo "Uznávaný" (Elismert) , dále uvedena celková částka (1 668 861 824 Ft), pak prázdné políčko kde se uvádí kolik procent z celého nároku se vyplatí (není uvedena ani nula ani nijak proškrtnuto) pak další políčko s textem "-Ft" udávající doposud vyplacenou částku (tedy nic) a pak je uvedena částka, která k výplatě zbývá.

Závěrem:
Pohledávky, obsahující nespotřebované pojistné (za předčasně ukončené pojistné smlouvy) ještě nebyly vypláceny a jsou Uznány jako platné. Z dopisu nejsme schopni zjistit, kdy jak a v jaké výši budou vyplaceny. Pouze víme, že jsou vyčísleny a že jsou dle zákona 223 §2 bodu e) platné.