Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Výměna průkazu TP, ZTP, ZTP/P

22. prosinec 2014Novinka

Vážení přátelé,

novelu zákona, která upravila výměnu průkazů tak, že nebude probíhat ve správním řízení a bez nového posouzení, již podepsal prezident republiky, a tudíž vstoupí v účinnost 1. 1. 2015. Nový průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P bude velikostně stejný jako občanský průkaz z polykarbonátového materiálu, bude mít různé ochranné prvky a také hmatové symboly pro nevidomé.

Celý proces výměny průkazů je již definován. Všichni příjemci příspěvku na mobilitu obdrží od svých ÚP doporučený dopis, kde budou vyzváni, aby se přihlásili k výměně průkazu OZP. U osob, které mají průkaz OZP, ale nepobírají příspěvek na mobilitu, je nezbytné, aby se sami přihlásily k výměně průkazu.

Vlastní vydávání nových průkazů bude zahájeno až od 1. dubna 2015.Každý žadatel o výměnu průkazu vyplní žádost, která bude v elektronické formě na portálu MPSV ČR, www.mpsv.cz. Dotazník je pouze na jednu stránku. Společně s vyplněným formulářem žádosti je nezbytné dodat také fotku velikosti průkazové fotografie (jako na občanský průkaz).

Pokud nejste příjemci příspěvku na mobilitu, je nezbytné prokázat oprávněnost přiznání průkazu OZP. K převzetí průkazu bude každý vyzván dopisem nebo telefonicky ÚP a při převzetí nového průkazu musí každý zaplatit 30,- Kč správní poplatek.Vydávání průkazů začne až po 1. dubnu 2015. Proto, pokud si někdo podá žádost o výměnu průkazu například v únoru 2015, musí na průkaz počkat až do dubna, kdy začne vlastní vydávání. K převzetí průkazu je nezbytné se dostavit osobně nebo je možné zplnomocnit jinou osobu, ale podpis tohoto zplnomocnění musí být ověřen buď na matrice obcí, nebo notářem.

Při procesu výměny průkazu může dojít k těmto situacím:

 

  1. Platnost průkazu končí v průběhu roku 2015, ale hodnocení zdravotního  stavu platí i po roce 2015. V takovém případě bude provedena automatická výměna průkazu na základě žádosti.
  2. Platnost průkazu OZP končí v průběhu roku 2015 a současně končí i doba platnosti posouzení zdravotního stavu v průběhu roku 2015. Výměna bude provedena na základě nového posouzení zdravotního stavu a ve správním řízení.
  3. Platnost průkazu a hodnocení zdravotního stavu končí 31. 12. 2014. V takovém případě bude probíhat správní řízení a nové posouzení zdravotního stavu. Nový průkaz bude vydán až po 1. dubnu 2015, kdy budou první karty vytištěny a distribuovány. Je to období, které bohužel nejde žádným jiným způsobem překrýt a skutečnost je taková, že po tuto dobu, nebudou mít lidé platný průkaz OZP.

Formulář žádosti o výměnu průkazu na portálu MPSV ČR bude ke stažení až 2. 1. 2015. Prosím Vás, abyste tuto informaci šířili dál a dál.