Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Den pro sociální služby a související aktivity města Český Těšín

07. květen 2014Pozvánka

Město Český Těšín, odbor sociální ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a spolupracujícími organizacemi pro Vás pod záštitou starosty města Ing. Víta Slováčka připravilo:
"Den pro sociální služby a související aktivity města Český Těšín".

Akce se uskuteční dne 29.05.2014 od 09:30 do 15:00 hodin na náměstí ČSA, Český Těšín, a v přízemí budovy odboru sociálního na ul. Štefánikova 25, Český Těšín (budova vedle kina).

Nabízíme Vám možnost:

  • seznámit se s nabídkou pomoci poskytovatelů sociálních služeb a spolupracujících organizací
  • prohlédnout si a vyzkoušet ortopedické a kompenzační pomůcky pro osoby s tělesným, smyslovým a kombinovaným zdravotním postižením
  • podstoupit zdarma měření krevního tlaku a pulsu, stanovení BMI, měření podílů tuků v organismu a měření cukru v krvi
  • shlédnout praktickou ukázku polohování a rehabilitace imobilních osob
  • získat radu ve složitých životních situacích
  • vyzkoušet si, jak se žije lidem s handicapem
  • shlédnout kulturní program v podání uživatelů sociálních služeb, dětí, žáků a studentů
  • nakoupit výrobky uživatelů sociálních služeb
  • inspirovat se k volbě budoucího povolání

Změna programu vyhrazena.

Hlavní program: náměstí ČSA
09.30 "Mažoretky" - vystoupení dětí DDM Hrabinská, Český Těšín, p.o.
09.35 Zahájení za účasti Ing. Víta Slováčka - starosty města Český Těšín
09.50 "Street dance" – vystoupení dětí DDM Hrabinská, Český Těšín, p.o.
09.55 Nabídka služeb a činnosti: Centrum sociálních služeb Český Těšín, p.o., Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka, p.o.
10:05 Vystoupení klientů domova pro seniory Komorní Lhotka
10:30 Nabídka služeb a činnosti: ONKO-Naděje, o.p.s., MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie
10:40 "Pantomima" – vystoupení dětí MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie
11:00 Soutěž na pódiu – poznej kompenzační pomůcku
11:10 Vyhodnocení soutěže žáků základních škol
11:35 Nabídka služeb a činnosti: Podané ruce, o.s.
11:40 "Prvky tance se psem aneb jejich využití v canisterapii" – Podané ruce, o. s.
11:50 Nabídka služeb a činnosti: Tyfloservis, o.p.s., Car club, s.r.o .- ukázka práce asistenčního psa
12:10 Soutěž na pódiu – poznej kompenzační pomůcku
12:30 Nabídka služeb a činnosti: Středisko rané péče Ostrava, Charita Český Těšín
12:40 "Zpěváci z Komety"- pěvecké vystoupení dětí z Charitního střediska Kometa v Karviné
12:50 Nabídka služeb a činnosti: Klub Parkinson Ostrava, Slezská humanita
13:00 Ocenění nominovaných pracovníků v sociálních službách za účasti starosty města Ing. Víta Slováčka
13:30 Nabídka služeb a činnosti: Centrum psychologické pomoci a "Rozhovor s pěstounem"
13:45 Taneční vystoupení dětí Dětského domova a školní jídelny FM, p.o.
13:50 Nabídka služeb a činnosti: Obecně prospěšná společnost Svatého Josefa v Ropici, Klub Marie
14:00 Taneční vystoupení dětí Dětského domova a školní jídelny FM, p.o.
14:10 Nabídka služeb a činnosti: Slezská diakonie, Slezská diakonie dobrovolnictví
14:25 Taneční vystoupení dětí Dětského domova a školní jídelny FM, p.o.
14:30 Nabídka služeb a činnosti: Modrý kříž, ČPZP
14:35 Losování výherce "Dárkového šeku"
14:45 Závěr

Doprovodný program: přízemí budovy odboru sociálního (budova vedle kina), ul. Štefánikova 25 – polohování imobilních osob
Praktická ukázka správného polohování imobilních osob. Nácvik povedou fyzioterapeuti a všeobecné sestry z nemocnice, návštěvníci mohou klást otázky, týkající se jak rehabilitačního ošetřovatelství, tak i rizik, která hrozí klientům dlouhodobě upoutaným na lůžku. K dispozici budou edukační materiály, které se polohování a rizika imobility týkají. Mediální prezentace služeb.
 
Doprovodný program: náměstí ČSA
Měření krevního tlaku a pulsu, stanovení BMI, měření podílů tuků v organismu, měření cukru v krvi. Aktivity pro děti i dospělé u jednotlivých stánků.

Změna programu vyhrazena.

Akce se zúčastní také zástupci společnosti CAR CLUB, a to obchodního centra Ostrava. Zájemcům budou rádi prezentovat jednotlivé produkty společnosti, zodpoví případné dotazy.