Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Důležitá informace pro klienty bývalé pojišťovny AIM Insurance

07. duben 2014Novinka

V těchto dnech dostávají klienti bývalé pojišťovny AIM Insurance dopisy o schválení likvidace Maďarský soudem a to i v českém jazyce.
Dopis je napsán srozumitelně, přesto raději zopakujeme jeho obsah a úkony, které je potřeba provést.

  1.  Termín zahájení likvidace je 28.2.2014 a do 60 dnů od tohoto data je nutné přihlásit své nároky do soudního řízení. To je nejpozději do 29.4.2014.
  2. Nárokem u pojištění státního příspěvku je nespotřebované pojistné. To znamená, že vezmete částku pojistného, které jste uhradily a vydělíte počtem měsíců, na kolik byla smlouva uzavřena (většinou 60 měsíců, u několika smluv 120).
  3. Platnost všech pojistných smluv byla ukončena k 28.1.2013. Vezměte počet měsíců od tohoto data do data řádně uvedeného konce smlouvy a počet měsíců vynásobte částkou na měsíc dle výpočtu v bodu dvě.
  4. Příklad: Pojistná smlouva byla uzavřena od 16.12.2010 a skončila k 15.12.2015, pojistné jednorázově uhrazené činilo 14500,-Kč. Pojistné vydělíme počtem měsíců  14500/60=241,67 Kč. Měsíční pojistné činí 241,67 Kč. Pojistná smlouva byla předčasně ukončena k 28.1.2013. Tedy o 35 měsíců dříve, než měla být.  Nespotřebované pojistné vypočítáme jako počet měsíců od předčasného ukončení platnosti smlouvy do jejího řádného konce dle smlouvy, tj. 35x241,67 Kč = 8458,- Kč. Tato částka je vaším nárokem, který si přihlásíte do likvidace.
  5. Vypočtenou částku doplníte do formuláře staženého z www.aiminsurance.eu nebo z našich stránek do kolonky "Předem vyplacené poplatky pojistného (nezasloužené poplatky)"
  6. Do formuláře doplňte údaje o sobě a do příloh uvedete "Kopie pojistné smlouvy" a "Výpočet nespotřebovaného pojistného", formulář podepište, přidejte přílohy a odešlete doporučeně na adresu uvedenou v dopise, který vám přišel.
  7. Příloha výpočet - uveďte na prázdný papír - Datum vzniku smlouvy, datum konce smlouvy, uhrazené pojistné a výpočet dle přílohy, kde bude výsledkem "Nespotřebované pojistné". Pod tento výpočet se podepište, a uveďte datum a místo podpisu.
  8. Vše odešlete ihned.

I přesto, že CAR CLUB není zodpovědný za insolvenci pojišťovny AIM Insurance, chápe vaši situaci, protože se úzce dotýká i řady našich zaměstnanců. Proto se snažíme se vám všem pomoci s uplatněním pohledávky. Bohužel nikdo z nás neumí předvídat budoucnost a nemohl dopředu tuto situaci předvídat.