Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Jaké změny na nás čekají v roce 2014?

09. říjen 2013Novinka

V senátu je nyní návrh novely zákona o dávkách pro zdravotně postižené, který by měl vrátit zpět některé změny dané sociální reformou. Jedná se především o změny přiznávání průkazů osob se zdravotním postižením a v příspěvku na mobilitu.

Průkazy osob se zdravotním postižením se budou nově přiznávat opět dle konkrétních zdravotních indikací uvedených v prováděcím předpisu k novelizovanému zákonu. Návrh vyhlášky však není prozatím k dispozici. Obecně se v novele o průkazech OZP definují jednotlivé kategorie hendikepu – TP, ZTP a ZTP/P. Ve zkratce lze uvést, že držitel průkazu TP má středně těžké funkční postižení pohyblivosti, orientace či poruchu autistického spektra, přičemž při pohybu v exteriéru má méně výrazné problémy s orientací a pohybem. Člověk, který má nárok na ZTP průkaz, se v exteriéru pohybuje s většími obtížemi, nicméně v interiéru je schopen se orientovat a fungovat bez větších komplikací. Ti, kteří mají nárok na průkaz ZTP/P, mají zvlášť těžké nebo úplné funkční postižení pohyblivosti či orientace a nezvládají tyto aktivity v exteriéru ani v interiéru. 

Nárok na příspěvek na mobilitu by již neměl být vázán na nezvládnutí základní životní potřeby mobility anebo orientace, které se nyní posuzují také pro nárok na příspěvek na péči, ale měl by se nově vázat na vlastnictví průkazu ZTP či ZTP/P, který bude přiznán dle kritérií účinných od 1. 1. 2014.

Nově by na příspěvek na mobilitu v daném kalendářním měsíci neměl mít nárok ten člověk, který je po celý uvedený měsíc hospitalizován. Např. pokud pacient nastupuje do nemocnice v září a vrací se v listopadu, nenáležel by mu příspěvek na mobilitu za měsíc říjen. Pokud však pacient do zařízení nastupuje anebo vystupuje např. první či poslední den v měsíci říjnu, může příspěvek na mobilitu pobírat v nezměněné výši i za měsíc říjen.

Na základě žádosti příjemce příspěvku na mobilitu by pak mohl být příspěvek vyplácen zpětně čtvrtletně (tzn. 1 x za 3 měsíce v celkové částce 1200,-Kč).