Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Informace pro české klienty zbankrotované pojišťovny AIM po soudním potvrzení její likvidace

30. květen 2013

Maďarský dozor nad finančními trhy (HFSA) rozhodnutím z 25. ledna 2013 zrušil založení a provozní licenci společnosti AIM Všeobecná pojišťovací společnost se sídlem 1097 Budapešť, ulice Könyves Kálmán 11 a nařídil zahájit likvidaci firmy počínaje 28. lednem 2013. Pojištění klientů této společnosti tak skončilo k datu 28. ledna 2013.

Čeští klienti AIM nechť ihned zruší případné příkazy k platbě svého pojištění pro AIM!!!

Případné věřitelské nároky klientů, jež se mohou týkat ukončené smlouvy (tedy vrácení nespotřebovaného pojistného či pojistného plnění), mohou být zaslány likvidátoru pojišťovny v termínu do 40 dnů po zveřejnění příslušného soudního verdiktu, který byl vynesen 2. května, tedy nejpozději do 11. června. Podání je třeba označit jako „Claim report“ (Pohledávka věřitele). V rámci časově vymezeného termínu likvidace pohledávek vůči společnosti AIM je přihlášení této pohledávky zdarma.

Průběžné informace o likvidaci společnosti AIM bude likvidátor průběžně zveřejňovat na webové stránce: www.aiminsurance.eu.

S ohledem na řešení likvidace maďarským likvidátorem by přihláška pohledávky dle našeho názoru měla mít spolu s příslušnými kopiemi pojistných dokumentů úvodní stručný dopis ve světovém jazyce, nejlépe v angličtině či němčině.