Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Jak kartu používat

Kdo může kartu Handy Card používat?

Karta Handy Card je určena výhradně pro osoby se ZTP, ZTP/P, osoby s invalidním důchodem (všechny stupně), osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem dle § 9 zákona 117/1995 Sb. nebo pro poživatele příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb.. Kartu mohou získat i zákonní zástupci postižených dětí nebo určení opatrovníci osob se zdravotním postižením.

Kde je možné kartu použít?

Logo Handy Card (umístěné v pravém horním rohu karty) opravňuje čerpat všechny výhody a slevy speciálně vytvořené partnery projektu Handy Card pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o unikátní služby, zejména v oblasti pojištění, mobility, kompenzačních pomůcek, jazykových kursů, oblečení a volnočasových aktivit. Tento obsah je postupně rozšiřován a zveřejňován na vlastní webové adrese v Katalogu Handy Card.

Na zadní stranu karty je dotiskováno logo distribuční nebo partnerské organizace. Toto logo umožňuje při použití karty identifikovat konkrétní organizaci, která výdej karty uživateli zprostředkovala. Na základě evidence použití karty s logem organizace na zadní straně poskytuje společnost CAR CLUB těmto organizacím další výhody.

Místa, kde lze kartu uplatnit, jsou vždy označena samolepkou s logem Handy Card.

obrázek „ samolepka s logem Handy Card „

Jak kartu používat?

Kartu Handy Card můžete používat pasivně i aktivně:

Pasivní použití:

Kartu Handy Card budete mít jen tak uloženou a až budete potřebovat kompenzační pomůcku, slevu na upravené auto nebo nějaké pojištění, budete čerpat její výhody v ní obsažené. Kartu předložíte při objednávání potřebné služby a obdržíte slevu nebo specializovanou službu. Potom ji zase uložíte zpět, a možná vás bude mrzet, že ji nemůžete využít úplně všude.

Aktivní použití:

S kartou Handy Card lze pracovat, a to tak, že služby v ní obsažené si budete doplňovat a rozšiřovat o další, takové, které Vás zajímají ve Vašem okolí. Stačí se dohodnout s poskytovatelem těchto služeb, případně prodejcem zboží, že má zájem tyto svoje služby zveřejnit prostřednictvím našeho Katalogu Handy Card. Služby, které takto sami doplníte ( například sleva na plavání a cvičení v bazénu, delší výpůjční doba v knihovně, bezbariérový přístup v restauraci a podobně), se stanou součástí našeho Katalogu Handy Card, a tak je bude moci využívat kdokoliv z dalších majitelů karty. A stejně tak Vy budete moci čerpat služby, které tam stále průběžně doplňují ostatní Vaši aktivní kolegové. Zveřejnění firem v Katalogu Handy Card je zdarma, bližší informace získáte v našich Obchodních centrech nebo u regionálních zástupců nebo Vám je rádi sdělíme jako odpověď na mail či telefonní dotaz.


V řadě případů za tuto svoji aktivitu můžete získat i finanční odměnu od provozovatele programu Handy Card.