Financování

Financování vozů formou leasingu či úvěru provádíme ve spolupráci s partnerskou firmou ŠkoFIN a GE Money Auto

Pro první informaci si Vám níže dovolujeme popsat nejpoužívanější pojmy v oblasti financování.

FINANČNÍ LEASING

Finančním leasingem se rozumí finanční pronájem s následnou koupí najaté věci. Jedná se o službu, kdy klient (nájemce) dlouhodobě užívá předmět leasingu za úhradu formou leasingových splátek. Předmět leasingu je ve vlastnictví leasingové společnosti a po ukončení leasingové smlouvy a splacení zůstatkové hodnoty přechází vlastnické právo na nájemce. Doba trvání leasingové smlouvy v případě finančního leasingu činí minimálně 3 roky.

OPERATIVNÍ LEASING

Operativní leasing je pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení vozu. Součástí pronájmu je doprovodný servis předmětu leasingu v dohodnutém rozsahu. Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu a na předem daný počet kilometrů. Operativní leasing firemního vozu lze doplnit komplexním zajištěním všech potřebných služeb pro provoz vozidel (sada zimních kol, dálniční známky..). Doba leasingu je obvykle kratší než doba životnosti a doby odepisování předmětu leasingu podle platných daňových předpisů. Po skončení doby splácení zůstává předmět leasingu v majetku leasingové společnosti (pokud nedojde k jiné dohodě).

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

Úvěrový produkt nabízí kratší dobu splácení než ostatní formy financování.. Zákazník se ihned stává majitelem automobilu. Úvěr je poskytován pro financování automobilů především pro soukromé osoby a drobné podnikatele.

ZPĚTNÝ LEASING

Zpětný leasing je specifickou formou finančního leasingu. Při zpětném leasingu kupuje leasingová společnost předmět leasingu od majitele a následně mu jej zpětně pronajme na základě leasingové smlouvy. Nejedná se o třístranný smluvní vztah jako v případě klasického finančního leasingu, ale pouze o dvoustranný smluvní vztah - prodávajícím (dodavatelem předmětu leasingu) a nájemcem je stejná společnost. Zpětný leasing slouží především k uvolnění finančních prostředků pro jiné účely.

Leasing ŠkoFIN

Leasingová společnost ŠkoFIN s.r.o. je dceřinou společností koncernu Volkswagen.

Doklady potřebné k sepsání leasingové smlouvy ŠkoFIN:

firma, podnikatel:

 • Živnostenský list, u právnické osoby - platný výpis z Obchodního rejstříku
 • Registrace o DIČ - pouze plátce DPH
 • Objednávkový formulář "Základní údaje - firma, podnikatel"
 • Dva doklady totožnosti
 • Daňové přiznání - u vozů nad 350 000,- Kč nebo výsledovka, rozvaha

fyzická osoba nepodnikající:

 • Dva doklady totožnosti
 • Objednávkový formulář "Základní údaje poskytnuté navrhovatelem"
 • Formulář "Potvrzení zaměstnavatele o výši čistého měsíčního příjmu"

zdravotníci:

 • Registrace o DIČ - pouze plátce DPH
 • Objednávkový formulář "Základní údaje - firma, podnikatel"
 • Dva doklady totožnosti
 • Daňové přiznání - u vozů nad 350 000,- Kč nebo výsledovka, rozvaha
 • Kopie Registrace o nestátním zdravotnickém zařízení popř. platný výpis z Obchodního rejstříku nebo jiný platný doklad o registraci
 • Rozhodnutí o přidělení IČO

Podmínky pojištění při leasingu ŠkoFIN

Havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je ve většině případů součástí leasingové smlouvy, ŠkoFINem akceptované pojišťovny jsou:

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Česká pojišťovna a.s.
 • Generali pojišťovna a.s.

Společnost ŠkoFIN akceptuje i individuální pojištění ostatních pojišťoven, v tomto případě je nutná vinkulace plnění na společnost ŠkoFIN při škodách vyšších než 10 000,-Kč.

Leasing GE Money Auto

Doklady potřebné k sepsání leasingové smlouvy GE Money Auto:

firma, podnikatel:

 • Živnostenský list, u právnické osoby - platný výpis z Obchodního rejstříku
 • Registrace o DIČ - pouze plátce DPH
 • Objednávkový formulář "Žádost o finanncování vozidla - firma, podnikatel"
 • Dva doklady totožnosti
 • Daňové přiznání nebo výsledovka, rozvaha

fyzická osoba nepodnikající:

 • Dva doklady totožnosti
 • Objednávkový formulář "Základní údaje poskytnuté navrhovatelem"
 • Formulář "Potvrzení zaměstnavatele o výši čistého měsíčního příjmu"

zdravotníci:

 • Registrace o DIČ - pouze plátce DPH
 • Objednávkový formulář "Žádost o finanncování vozidla - firma, podnikatel"
 • Dva doklady totožnosti
 • Daňové přiznání nebo výsledovka, rozvaha
 • Kopie Registrace o nestátním zdravotnickém zařízení popř. platný výpis z Obchodního rejstříku nebo jiný platný doklad o registraci
 • Rozhodnutí o přidělení IČO

Podmínky pojištění při leasingu GE Money Auto

Havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je ve většině případů součástí leasingové smlouvy, GE Money Auto akceptované pojišťovny jsou:

 • Kooperativa pojišťovna, a.s.
 • Česká pojišťovna a.s.
 • Generali pojišťovna a.s.